جادوی خورشید

فصل دوم:شخصیت ها

جادوی خورشید

جادوی خورشید اژدهایی زرد رنگ بود با بال های نارنجی متمایل به زرد.او با نور خورشید کار می کرد و در شب ها از  انرژی ذخیره اش استفاده می کرد.او اژدهایی از دسته ی ابر اژدها ها بود که در گذشته منقرض شده و فقط جادوی خورشید از ان دسته باقی مانده بود.او با جادوگران ارتباط خوبی داشت و به خاطر این بود که تا ان زمان جادوگران و اژدهاها با هم زندگی می کردند.

 

فیلیپ

او در همان سالی که جادوی خورشید به رهبری اژدها ها رسید ،رهبر جادوگران شد و حکومت قدرتمندی را برای جادوگران به وجود اورد.در زمان حکومت او شهر های بزرگ دیگری در امپراطوری او تاسیس و یا تصرف شدند  و او با خشم تمام سرزمین هایی را که تصرف می کرد ادم های غیر جادوگرش را می کشت.

 

پیتر

او یک اژدها ی خشم صبح سفید بود ولی برخلاف اسم و دیگر اژدها های  این دسته، رنگش ابی متمایل به قرمز بود.او یکی از فرماندهان اصلی ارتش اژدها ها بود که مسولیت اژدها های خشم صبح سفید را بر عهده داشت.

 

پیترپن

یکی از فرماندهان اصلی لشکر جادوگران بود که به شوالیه ها اموزش می داد.

 


[ بازدید : 31 ]

[ شنبه 21 مرداد 1396 ] [ 17:13 ] [ masih ]

[ ]

جادوی خورشید

فصل اول:سرزمین اژدها

در زمان هایی دور کشوری وجود داشت به نام دو پادشاه که در ان اژدها ها و جادوگران زندگی می کردند .این کشور دارای اتشفشان های زیادی بود به خاطر اینکه در ان اژدها هایی همچون خشم صبح سفید رنگ که بسیار مواد مذاب برای زنده ماندن لازم دارد وجود داشت.

دلیل این که نام این کشور دو پادشاه نام داشت این بود که در هر دوره یک نفر از اژدها ها و جادوگران با هم رهبر می شدند و هر کس قسمت خودش را اداره می کرد.

در صدهزارمین سالی که رهبر ها انتخاب می شدند اژدهایی به نام جادوی خورشید رهبر  اژدها ها شد و در سوی دیگر کسی به نام فیلیپ رهبر شد.


[ بازدید : 33 ]

[ شنبه 21 مرداد 1396 ] [ 17:06 ] [ masih ]

[ ]